U6-1 Gold BatsU6-2U6-3 WolvesU6-4 Hip Hop Bunny WolvesU6-5 Dark WolvesU6-6 The HawksU8-1 Gray WolvesU8-2 Fiery DragonsU8-4 BumblebeesU8-5 Golden WolvesU8-6 WolverinesU8-7 The BulldogsU8-8 LionsU8-9 TigersU8-11 SeahawksU8-12 Blue RapidsU10-1 Tiger SharksU10-2 YellowjacketsU10-3 White WolvesU10-4 Hairy BananasU10-5 White RapidsU10-6 AwesomenessU10-7 Whitefish WarriorsU10-8 Soccer Broncos5-6th Girls The SteveletsU12 & U14 Boys Rec